Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

måndag, november 14, 2016 - 14:00

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en samfällighetsförening rätt att använda Telias kanalisation inom föreningens område för att bygga ett eget bredbandsnät. PTS har nu avgjort den första tvisten enligt den nya lagen som ska främja bredbandsutbyggnad.

Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar få anlägga ett fibernät i kanalisation som ägs av någon annan. Om det uppstår tvist mellan den som äger kanalisationen och bredbandsutbyggaren ska PTS lösa tvisten. PTS har nu avgjort den första tvisten.

En samfällighetsförening om ca 30 fastigheter utanför Stockholm har begärt att få anlägga ett fibernät i Telias kanalisation inom föreningens område. Telia anser att utbyggnadslagen inte ger samfällighetsföreningen rätt till tillträde till kanalisationen. PTS har dock nu beslutat att Telia på rättvisa och rimliga villkor måste ge samfällighetsföreningen rätt att anlägga ett bredbandsnät i Telias kanalisation.

https://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2016/Samfallighetsforening-far-ra...