Varberg

I Varberg har vi ett utbildningscenter med mät-, skarv- och blåsanläggningar. Dessa anläggningar är uppbyggda på ett sådant sätt att de liknar arbetsplatserna teknikerna har ute i det dagliga arbetet.
Vi anser det är viktigt att våra kursdeltagare ska känna igen sig i sitt dagliga arbetet, så de kan implementera kunskapen de får med sig efter våra utbildningar.