Vi utbildar framtiden

Praktiska och teoretiska utbildningar inom fiberoptik, både för de som är nya i branschen och de som har längre erfarenhet.

I Varberg har vi ett utbildningscentra med några mät-, skarv- och blås­anläggningar. Dessa anläggningar är uppbyggda på ett sådant sätt att de liknar arbetsplatserna teknikerna har ute i det dagliga arbetet. 

Vi anser det är viktigt att våra kursdeltagare ska känna igen sig i sitt dagliga arbetet, så de kan implementera kunskapen de får med sig efter våra utbildningar.

 

 

Transtema Academy är en utbildningspartner inom konceptet Robust Fiber.

För att höja kompetensnivån om Robusta fiberanläggningar på
företag och individer så erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer.

Mer info: Robustfiber.se