Ordlista

A

A
Accessnät Nätet från station till kund.
Avlämningspunkt Plats där man lämnar av kanalisationen hos kunden. I de flesta fall vid tomtgräns.

C

C
CPE Customer Placed Equipment (CPE), en aktiv utrustning som delar upp tjänster hos slutkund, som telefoni, internet och IP-TV.

F

F
FTTH Fiber To The Home (FTTH), en anslutning mellan en villa och stationen.

K

K
Kanalisation Slang/rör för fiberkablar. Kanalisationen kan både ligga i mark och vara upphängd i stolpar. Fiberförläggs i kanalisationen genom fiberblåsning av fiberkabeln alternativt manuell dragning.

N

N
NOD Fiberstation där kundernas fiber avslutas och aktiv utrustning monteras.

O

O
ODF Kopplingspanel för fiber som monteras i fiberstationer.