Tre av fyra hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2017 hade 77 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s, visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. Rapporten kartlägger också för första gången nuläget i relation till regeringens bredbandsmål från 2016.
onsdag, april 4, 2018 - 11:15

Allt fler får tillgång till fiber

Totalt har ca 72,4 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Snabbast är ökningen i Blekinge län, från 49,7 procent till 66,5 procent. Även Jönköpings och Hallands län visar ökningar med 10 respektive 9,7 procentenheter under 2017.

Här finns ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner.

Vad gäller uppföljningen av utbyggnad och yttäckning för mobilt bredband och mobiltelefoni, visar resultaten att utbygganden av mobilnäten fortsätter även mellan år 2016 och 2017. Det är framförallt 4G-näten som har byggs ut under året.

Första kartläggningen av utvecklingen mot bredbandsmålen

Regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” lanserades i december 2016. Den här rapportens kartläggning visar för första gången hur långt utbyggnaden nått i relation till målen i strategin. Strategin innehåller tre övergripande mål.

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Kartläggningen visar att 77 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2017. Det är en ökning med ca 5,6 procentenheter från samma tidpunkt året innan, vilket innebär att ökningen fortsätter i liknande takt som tidigare år.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
Tillgången till mobila tjänster av god kvalitet där man normalt befinner sig har för första gången följts upp i rapporten. År 2017 täcktes ca 85 procent av dessa områden, som kännetecknas av närhet till bostäder, företag, fritidshus och vägar, av mobilnät som medger 10 Mbit/s.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. Läs mer om målen här.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025.  Målet innefattar de hushåll och företag som befinner sig i närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2017 hade nästan 86 procent av alla hushåll och företag tillgång till IT-infrastruktur som medger hastigheter om 1 Gbit/s, genom en anslutning eller genom att finnas i närheten av fibernät. Ca 51 procent av alla hushåll abonnerade på internetförbindelser som medger hastigheter på 100 Mbit/s eller mer 2017.

Ta del av rapporten

För mer information:
Jens Ingman, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 58 82
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Källa: PTS.se