Trafikverket får uppdrag att bidra till bredbandsutbyggnad

Idag, den 31 maj, ger regeringens Trafikverket i uppdrag att ta fram en modell för hur anläggning av bredband i landsbygd kan ske inom statliga vägars vägområde och förtydligar samtidigt att Trafikverket ska främja genomförandet av regeringens bredbandsmål.
fredag, juni 1, 2018 - 07:15

Regeringen har som mål att 95 procent av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Utbyggnaden pågår för fullt men det finns hinder som hotar målet. Post- och telestyrelsen har informerat regeringen om att den största utmaningen är Trafikverkets principer för bredbandsutbyggnad längs vägar i lands- och glesbygd.

- Med det här uppdraget från regeringen vill vi öka utbyggnadstakten av snabbt bredband på landsbygden. Trafikverket får nu tydliga direktiv att prioritera bredbandsutbyggnaden. Man behöver också utveckla bättre och effektivare metoder för att lägga ner fiber i våra grusvägar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Källa: Regeringen.se