Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

söndag, december 18, 2016 - 20:30

Strategin har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

- För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringens-nya-bredbandsstrategi---ett-helt-uppkopplat-sverige/