Kund missnöjd med indragen fiber

En man i Motala kommun anser att Borenet utfört en fiberinstallation felaktigt och vill ha tillbaka avgiften på 20 000 kronor. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) säger nej.
tisdag, april 17, 2018 - 15:00

Mannen har i sin anmälan uppgett att han beställde anslutningen men att arbetet inte utfördes på informerat sätt och att ingreppet i huset inte skedde på den plats man kommit överens om. Företaget ska heller inte ha kallat till ett personligt möte, som de påstått. Kunden fick istället, i samband med indragningen av fibern, veta att den skulle dras så nära husgrunden som möjligt. Men när installationen var klar hade fibern istället dragits genom panelen. Kunden poängterar att en fiberkabel är ömtålig och kan skadas vid gräsklippning eller vid byte av panel. Han menar också att det uppstått en skada på en tapet, något som företaget har försökt dölja med latexfog. Vidare gjordes ingen besiktning efter arbetet, menar kunden.

Enligt företaget träffades parterna hemma hos kunden innan anslutningen för samråd. Företaget hävdar också att kunden själv valde installationsplats. En besiktning gjordes efter att denne hört av sig då han var missnöjd. Företaget anser att installationen är fackmässigt genomförd och att man gjort allt man kan för att upplysa om utformningen av installationen.

ARN skriver i sitt beslut att bilder och handlingar i ärendet inte ger stöd för att jobbet inte gjorts på ett fackmannamässigt sätt. Kunden har inte kunnat bevisa att installationen väsentligt avviker från vad parterna kom överens om. Ersättningskravet avslås därför.

Källa: Corren.se