IP-Only omorganiserar och går från försäljning till satsning på byggnation

fredag, mars 9, 2018 - 10:45

IP-Only följer den långsiktiga strategiska planen och tar nu nästa steg som tillväxtbolag med ett ökat fokus på nya och snabbväxande områden såsom digitalisering och företagslösningar.

Som företaget kommunicerat tidigare avtar marknadstillväxten inom nyförsäljning. Därför kraftsamlar IP-Only nu på att bygga den stora mängd fiberbeställningar som företaget har inom privatsegmentet – effektivt och med högsta kvalitet.

För att lyckas med tillväxtstrategin genomför IP-Only en organisationsförändring. Detta innebär att företaget varslar 41 medarbetare inom områden där fiberbranschen naturligt planar ut, exempelvis nyförsäljning, och ser även över prov- och visstidsanställningar. Som en del av organisationsförändringen integreras dotterbolaget byNet i företaget. Samtidigt förstärks företagssatsningen och andra tillväxtområden.

– Branschen har länge pratat om att fiberutbyggnaden går in i ett nytt skede vilket påverkar alla aktörer i branschen, även oss. Vi har haft en stor försäljning under 2017. Dessa försäljningsframgångar gör att det inte finns så mycket marknad kvar, vi fokuserar därför på att bygga under 2018 och framåt. Gällande företagsdelen förstärker vi vårt erbjudande, däribland genom samgåendet med DGC. Utifrån detta görs organisationsförändringen. Det är en offensiv förändring med fortsatt tillväxt som tydligt mål, säger Henrik Ringmar, vd på IP-Only.

IP-Only kommer att ha en ny organisation på plats i vår efter diskussion med medarbetare och fackförbund.

Källa: IP-Only.se