Fler kan få fiberanslutning genom forskningssamarbete

onsdag, januari 25, 2017 - 18:45

Forskare vid Mittuniversitetet ska tillsammans med företag i den regionala fiberbranschen utveckla nya metoder och verktyg för effektivare och bättre anslutning av fiber. Det kan ge fiberuppkoppling till hushåll där det tidigare inte varit möjligt.

Utbyggnaden av fiberanslutningar pågår i hela världen och bara i Sverige uppskattas fiberinvesteringar uppgå till 10 miljarder kronor under 2016. Det finns ett stort behov hos regionens företag att utveckla effektivare metoder för installation och nya produkter för att kunna erbjuda fiberanslutningar även till hushåll där det idag inte är ekonomiskt försvarbart.

- Kostnaden för att installera fiber begränsas idag inte av teknisk utrustning utan tid för grävmaskiner och arbetskraft. För att effektivisera fiberutbyggnaden behöver därför teknik och metoder som reducerar arbetstiden utvecklas, säger Kent Bertilsson, projektledare vid forskningscentret STC.

Samarbetet sker i ett nytt forskningsprojekt som finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden med 3,7 miljoner kronor. En av utmaningarna i projektet är att hitta en bättre metod för att kunna karakterisera hur dukterna (rören) ligger i marken med hjälp av sonder. Detta för att kunna uppskatta hur långt det går att blåsa fibern på ett mer tillförlitligt sätt. Inom projektet kommer forskarna även att studera nya metoder för att skarva fiberdukterna och blåsa in fiber till hushåll.

- Med de metoder som projektet avser att ta fram så kommer installatörerna att kunna installera fler hushåll per dag, skarvning kan genomföras billigare med högre kvalitet, och kostnaden för att mäta in förläggningar kan reduceras avsevärt, säger Kent Bertilsson.