DI: Kommuner försvarar stadsnät

Många kommuner favoriserar de egna stadsnäten framför privata aktörer, hävdar Telia, Telenor och Com Hem. Nu slår kommunerna tillbaka. ”Det finns några kommuner som kan förbättra sig, men det är ganska få”, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.
torsdag, juli 13, 2017 - 13:45

Regeringen har som mål att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. För att klara det krävs en snabb utbyggnadstakt av fibernätet de kommande åtta åren. Men de tre stora privata aktörerna menar att arbetet går för långsamt i stora delar av landet. Orsaken är att samarbetet med kommunerna haltar i mer än hälften av landets 290 kommuner.

Enligt företagen gynnar kommunerna de egna stadsnäten på bekostnad av privata aktörer.
Mikael Ek, vd för branschorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen, ställer sig frågande till kritiken.

Källa: DI.se

http://www.di.se/nyheter/kommuner-forsvarar-stadsnat/