Bristfälliga fibernät

onsdag, februari 13, 2019 - 10:30

Senaste dagarna berättas det i pressen om bristfälliga fibernät, kanalisation som är nedgrävda på fel djup som till och med i vissa fall ligger synliga ovan mark. Det förekommer även felaktiga installationer, långa handläggningstider för olika tillstånd i flera tidigare på började fiberprojekt.

Detta går till viss del att skylla på tillstånd, markavtal & underentreprenörer, men alla i branschen har del av ansvaret.

Trafikverket har tagit fram en plan för att underlätta fibernedläggningen som börjar gälla från 1 april 2019. Detta gäller både handläggning av ärenden och var kanalisationen får läggas i deras vägområde.

De stora fibernätsägarna har förändrat deras arbetssätt med fler löpande kontroller, högre ställda krav på sina entreprenörer & bättre kommunikation till deras kunder.

Förutsättningarna för att bygga robusta fibernät på fibermarknaden har förbättras.

Detta förutsätter att entreprenörerna även drar sitt strå till stacken och utbildar deras personal i hur man bygger robusta fibernät. Synen på vad ett robust fibernät är har förändrats de senaste åren och det ställs högre krav nu.

Vi på Transtema Academy utbildar fiberbranschen, allt från installatörer till beställare!

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar!

Daniel Eriksson
Utbildningsansvarig
Transtema Academy